Prečo ja svoje prachy Sociálnej poisťovni nenechám!

Autor: Matej Varga | 4.12.2018 o 15:46 | (upravené 4.12.2018 o 16:03) Karma článku: 10,04 | Prečítané:  5693x

Pretože si nemyslím, že mi o desiatky rokov štát dokáže zabezpečiť dôchodok, z ktorého vyžijem. Nepomôže mi ani diskusia o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Pomôžem si jedine iba sám.

Z čoho pri tejto úvahe vychádzam? Zo štatistiky a demografie. Je známy fakt, že obyvateľstvo Slovenska starne, a kým dnes pripadá na jedného dôchodcu 2,5 pracujúceho človeka, v roku 2070 to bude podľa odhadov už len 1,5. Sociálna poisťovňa funguje ako prietokový ohrievač. Odvody z mojej výplaty vstrebáva systém, a ten ich použije na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom. Za tým nevidím nič zlé, moji rodičia sú tiež dôchodcovia. Problém je inde.

Nič sa neuchováva na mojom osobnom neexistujúcom majetkovom účte v Sociálnej poisťovni, neinvestuje sa, nezhodnocuje, iba sa vypláca a to pri trende starnúceho Slovenska je neudržateľný systém. Navyše, vláda sa snaží zastropovať vek odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov pre mužov a 63 pre ženy. To by podľa výpočtu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť znamenalo, že v priebehu 50 rokov by sa verejný dlh Slovenska dodatočne navýšil o 138 miliárd eur. To je viac než trojnásobok súčasného verejného dlhu SR.

Buď sa dôchodky v budúcnosti znížia, zvýšia sa dane a odvodové zaťaženie pracujúcich, znížia sociálne dávky, investície, predĺži sa vek odchodu do dôchodku, alebo dôchodok jednoducho nebude. Menší balík peňazí zostane na školstvo a zdravotníctvo. Ešte ste o tom nepočuli? Neverím. Osobne to chápem tak, že ak sa nezabezpečím na dôchodok sám, nebudem mať skoro žiadny dôchodok, až budem vo veku mojich rodičov, či ešte o pár rokov starší.

Tie peniaze sú moje

Dobre, ale čo s tým? Prvou odpoveďou je súčasnou vládou toľko zatracovaný II. dôchodkový pilier. Ten totiž z 18 % odvodov z mojej hrubej mzdy po viacerých legislatívnych zmenách zachytí v súčasnosti aspoň 4,5 %, a zvyšných 13,5 % ponechá Sociálnej poisťovni. Táto čiastka (4,5 %) sa z odvodov do Sociálnej poisťovne dostane na môj osobný dôchodkový účet v DSS. Tie peniaze sú následne už moje. O tom do akých aktív budú investované som rozhodol sám výberom dôchodkového fondu, a v čase môžem svoje rozhodnutie meniť. Ak nie ste v druhom pilieri a máte menej ako 35 rokov, čo najskôr si zmluvu s DSS zabezpečte. Inak prichádzate o peniaze, ktoré ste mohli sporiť na svojom dôchodkovom účte. Ja som v druhom pilieri od roku 2005.

Postupne sa podľa aktuálne platnej legislatívy bude odvod do DSS (Dôchodková správcovská spoločnosť) ešte zvyšovať o 0,25 % ročne, až kým nedosiahne úroveň 6 % v roku 2024. Čo je síce skvelé, ale v minulosti, pred septembrom 2012 bol tento odvod už na úrovni 9 %. To sa zásahmi vlády zmenilo. Vlastne tých zásahov bolo omnoho viac, a moje dôchodkové úspory to vo väčšine prípadov iba negatívne ovplyvnilo:

Vlaky zadarmo

Prečo vlastne vláda tak neznáša druhý pilier, neustále naňho útočí a zasahuje do jeho fungovania? Pretože by z 8 miliárd eur, ktoré sú v ňom zhodnocované na budúce dôchodky bolo krajšie zafinancovať výdavky vlády, kúpiť si šťastných voličov už dnes, zaplatiť vlaky, obedy a čo ja viem čo zadarmo. Na čo by sa zaoberali  tým, čo bude o pár rokov až oni zmiznú z politickej scény a dôchodky bude musieť hasiť niekto iný... To je ale podľa môjho názoru nanajvýš nezodpovedné. Minulosť zásahov do druhého piliera ma ale v súčasnosti už nezaujíma, pretože peniaze sa na dôchodkovom účte v DSS kumulujú. Osobne sa teším z toho, že aspoň čiastočne  preberám zodpovednosť za svoj dôchodok do vlastných rúk. Ľudia, ktorí z II. piliera počas niekoľkých otvorení vystúpili,  vrátili svoje peniaze Sociálnej poisťovni aj so zhodnotením. Tak darovali štátu svoje vlastné peniaze. Obávam sa však, že si to vôbec neuvedomili.

Druhý či tretí pilier?

Prečo vláda podporuje len III. ale nie II. pilier? Pretože tretí pilier jej neodoberá peniaze z odvodov do Sociálnej poisťovne. Kým sporenie v druhom pilieri sporiteľa nestojí nič navyše, do tretieho piliera si obyčajne musí prispievať z vlastného vrecka. S príspevkami do tretieho piliera mu však môže vypomôcť jeho zamestnávateľ, benefitom v podobe zamestnávateľského príspevku. Čo je fajn, keďže ide de facto o efektívne zvýšenie výplaty o veľkosť jeho príspevku. Sporiteľ v III. pilieri teda odvody Sociálnej poisťovni nijak neznižuje. To vláde vyhovuje.

V oboch prípadoch, aj v II. aj v III. pilieri sa peniaze nachádzajú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, a sú v prípade jeho úmrtia predmetom dedenia. To v prípade I. piliera samozrejme nehrozí. Ide totiž o štátne peniaze, nie vaše úspory. Žiadne úspory tam nemáte. Ja osobne preto využívam sporenie v II. aj v III. pilieri. Viac o výhodách sporenia nájdete tu a tu.

Že nedôverujete bezpečnosti vašich úspor v II. či III. pilieri? Na bezpečnosť v nich predsa dozerá štát a jeho inštitúcie. Viac informácií nájdete napríklad tu.

Aký fond si vybrať?

V akom dôchodkovom fonde sporím v II. pilieri a prečo? akciovom. Neurobte chybu tým, že si budete na dôchodok sporiť v dlhopisovom garantovanom fonde. Prečo? Lebo investujete pravidelne a na veľmi dlhý investičný horizont. Inflácia má tendenciu rásť 2 % tempom ročne, a dlhopisové fondy vás pred jej efektom dostatočne neochránia. Ich vývoj je síce bez veľkých výkyvov, no pri pravidelnom a dlhodobom sporení sú výkyvy prospešné. Umožnia vám nakupovať pri poklese lacnejšie a potenciálne zvýšia pri raste trhov neskôr celkový profit. Kým dlhopisové fondy rastú 2 - 3 % tempom, a sú vhodné pre stabilizáciu úspor na dôchodok v záverečnej fáze sporenia, akciové a indexové fondy sú schopné generovať dlhodobý výnos okolo 8 % ročne. To sa ale nezaobíde bez výkyvov a hlbokých poklesov, ktoré sú prirodzenou súčasťou ich vývoja. Akciový trh rastie približne 75 % času. A spomenutý výnos 8-10 % ročne je dlhodobým výnosom, ktorý zahŕňa spomenuté výkyvy, vrátane recesií a kríz. (viď graf)

Pri pohľade na výkonnosť akciových fondov DSS od ich vzniku to tak ale nevyzerá. Prečo? V marci roku 2009, teda presne na dne poklesu akciových trhov po kríze z roku 2008, vláda nezmyselne zaviedla garancie výkonnosti (v 6-mesačných horizontoch) v II. dôchodkovom pilieri, čím donútila správcovské spoločnosti, aby vypredali akcie z akciových fondov. Načasovanie nemohlo byť nevhodnejšie, keďže akciové trhy od toho momentu už len rástli a sporitelia prišli o značné zhodnotenie. Garancie v iných ako dlhopisových fondoch boli zrušené až v apríli 2013, kedy trhy boli už o 124 % vyššie. Až vtedy akciové fondy mohli opäť nakupovať akcie. Zároveň vláda rozhodla, že všetkých sporiteľov v tom čase presunie z iných ako dlhopisových fondov do dlhopisového garantovaného fondu, pokiaľ sporiteľ nepožiadal správcovskú spoločnosť o zotrvanie v inom fonde návratkou. Od toho času je takmer 80 % sporiteľov v dlhopisových garantovaných fondoch. Ak je to aj váš prípad, a máte viac ako 10 rokov do dôchodku, čo najskôr sa presuňte aspoň s novými príspevkami do akciových investícií. Rozdiel v zhodnotení úspor vďaka zloženému úročeniu môže byť priepastný. Kým zhodnotenie 8 % p.a. je po 25 rokoch 585 %, 2,5% p.a. je len 85 %.

Akciové dôchodkové fondy v II. pilieri existujú od roku 2005, Indexové fondy vznikli až neskôr v roku 2012. Výkonnosť od vzniku predstavuje pre oba typy fondov iné obdobie, plus do fungovania indexových fondov už vláda nezasahovala. Preto indexové fondy v porovnaní s akciovými majú tento údaj výrazne vyšší.

Nebojte sa investovať do akciových, či indexových fondov. Pred koncom sporenia vás systém automaticky začne postupne presúvať do dlhopisového fondu, takže sa tým vy nemusíte ani zaoberať.

Aj v treťom pilieri využívam na sporenie akciový fond. Ide o rovnaké dôvody ako som uviedol pri výbere fondu v druhom pilieri.

Čo ešte okrem II. a III. piliera?

Okrem dôchodkového sporenia je dobrý nápad aj individuálne pravidelné investovanie do podielových fondov. Ak je zámerom tvorba majetku na dôchodok v dlhodobom horizonte, opäť platí, že fond na tento účel by mal byť dynamický, zložený najmä z akcií. Pravidelnosť a disciplína v sporení je dôležitá aj tu. Založte si sporenie, alebo pravidelne investujte do akciového podielového fondu, zameraného na svetové akciové trhy. Preberte zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk, nespoliehajte sa na dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Viac informácií o dôchodkových fondoch nájdete tu. O podielových fondoch tu.

 

Matej Varga

 

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo spája Kmotríka, Výboha či Trnku? Slabosť pre jeden biznis

Skupina najbohatších Slovákov má vyššie ambície ako kaviareň či reštauráciu.


Už ste čítali?